Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Alena Čtrnáctová
21.04.2017 15:32 , počet reakcí: 6 

Prosím o vysvětlení

V matrice narození jsou uváděni rodiče a pak patrini tj.kmotři dítěte nebo rodiče matky?
děkuji
(icon)
Marie Mackerlová
21.04.2017 15:36
podle toho kde.Je to vždy nadepsáno v rubrice. Mohlo to být různě přehozeno. Odkaz?
(icon)
Alena Čtrnáctová
21.04.2017 16:11
http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/4550/?strana=216
23. vlevo Martin Czadia
http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/4552/?strana=98
16. vlevo František Czadia
(icon)
Mladej Mok
21.04.2017 16:24
Tak zcela určitě kmotří. Např. ad 2) František syn Martina Čadia a Kateřiny z Provodova 16. Dál jsou kmotři Talaš František kožešník a jeho žena Marina oba z Provodova. M.M.
(icon)
Mladej Mok
21.04.2017 16:27
Ovšem u ad 1)jde o jiný manž. pár, Václava a Marinu z Ludkovic. I kmotři jsou jiní. M.M.
(icon)
Alena Čtrnáctová
21.04.2017 16:57
http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/4552/?strana=282
20. vlevo sňatek Martin Czadia + Kateřina mohlo by jít o sňatek výše zmíněného Martina?
díky
(icon)
Yvonna Nuzíková
21.04.2017 21:02
1. --- Narozený Martin má otce Václava // 2. --- Ženich Martin má otce Martina a v cca 35-ti letech by mu těžko psali "poctivý mládenec".