Nástěnka Nástěnka
warning
Vážení registrovaní uživatelé!

S ohledem na objektivní zastaralost technického řešení aplikace Acta Publica a současně na povinnost komplexní implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) jsme bohužel nuceni k datu 25. květen 2018 odstavit službu nástěnky pro registrované uživatele.

Doporučujeme proto všem uživatelům stažení starších dat, které budou potřebovat pro svoji další práci. Za komplikace se omlouváme a konstatujeme, že pro další práci a vzájemnou spolupráci při genealogickém bádání lze využít i jiné diskusní platformy, např. http://genealogie.taby.cz/viewforum.php?f=41.

Zároveň Vás žádáme o přihlášení do Vašeho účtu do 25.5.2018 a vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Alena Čtrnáctová
21.04.2017 15:32 , počet reakcí: 6 

Prosím o vysvětlení

V matrice narození jsou uváděni rodiče a pak patrini tj.kmotři dítěte nebo rodiče matky?
děkuji
(icon)
Marie Mackerlová
21.04.2017 15:36
podle toho kde.Je to vždy nadepsáno v rubrice. Mohlo to být různě přehozeno. Odkaz?
(icon)
Alena Čtrnáctová
21.04.2017 16:11
http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/4550/?strana=216
23. vlevo Martin Czadia
http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/4552/?strana=98
16. vlevo František Czadia
(icon)
Mil Mokr
21.04.2017 16:24
Tak zcela určitě kmotří. Např. ad 2) František syn Martina Čadia a Kateřiny z Provodova 16. Dál jsou kmotři Talaš František kožešník a jeho žena Marina oba z Provodova. M.M.
(icon)
Mil Mokr
21.04.2017 16:27
Ovšem u ad 1)jde o jiný manž. pár, Václava a Marinu z Ludkovic. I kmotři jsou jiní. M.M.
(icon)
Alena Čtrnáctová
21.04.2017 16:57
http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/4552/?strana=282
20. vlevo sňatek Martin Czadia + Kateřina mohlo by jít o sňatek výše zmíněného Martina?
díky
(icon)
Yvonna Nuzíková
21.04.2017 21:02
1. --- Narozený Martin má otce Václava // 2. --- Ženich Martin má otce Martina a v cca 35-ti letech by mu těžko psali "poctivý mládenec".