Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Věra Moravcová
19.05.2017 13:38 , počet reakcí: 1 

Prosím o pomoc při "vyluštění" zápisu

Zápis pod rokem 1842 Tomáš Zváhal a Lucie Wrba
http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/5019/?strana=67
Potřebovala bych pomoci se jmény rodičů obou a dědin, odkud jednotlivé rody jsou.

Tato rodová větev je asi komplikovaná, tito dva asi spolu měli nejprve několik dětí a pak se vzali. Nebo si děti Lucie Wrbové vzal za své Tomáš Zváhal až po této svatbě? Dá se to z těchto zápisů o narození dětí poznat?
http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/5013/?strana=266
http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/5013/?strana=141
http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/5013/?strana=152
(icon)
miroslav šálek
19.05.2017 14:42
1.) Tom. Z., svob. 38 r., propuštěný vojín z reg. arcivévody Ludvíka, syn po + Jiří Zvahal domkář v Domaníně a j. man. Magdal. roz. Josef Trlida sedlák zde,
nev. Lucia, 27 r., dc. po + Jan Vrba dom. v Temnic? a j. man. Mariana roz. Jan Tiatiak dom. z Boršic panství Velehrad (asi to budou Těmice)
2.) v č. 35 * Jan nemanž., o.Tom Z. jako výše, matka Lucia svob dc. atd., dole je psáno, že T. Z. na vlastní důraz. přání se nechal zapsat jako otec dítěte za přítomnosti 2 podepsaných svědků
3.) 11. 9. 1838 * v č. 39 Tomáš nemanž., M. Lucia dc- po Jan V. 1/4 v Temnic (asi Těmice?), vlevo dole je připsáno, že po uzavření násled. manželství dne 6. 2. 1842 rodičů T. Z. a jeho manželky Lucie r. Vrba je legitimováno (asi to dítě)
4.) VII. 1840 v č. 39 * Mariana nemanž. (asi brzy +), o otci nic, ani dodatečně, m. Lucia...Jan V. půláník z Temnic a Mariana Jan Tatiak (-ťák?) dom. z Boršic