Nástěnka Nástěnka
warning
Vážení registrovaní uživatelé!

S ohledem na objektivní zastaralost technického řešení aplikace Acta Publica a současně na povinnost komplexní implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) jsme bohužel nuceni k datu 25. květen 2018 odstavit službu nástěnky pro registrované uživatele.

Doporučujeme proto všem uživatelům stažení starších dat, které budou potřebovat pro svoji další práci. Za komplikace se omlouváme a konstatujeme, že pro další práci a vzájemnou spolupráci při genealogickém bádání lze využít i jiné diskusní platformy, např. http://genealogie.taby.cz/viewforum.php?f=41.

Zároveň Vás žádáme o přihlášení do Vašeho účtu do 25.5.2018 a vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Eva Němcová
19.05.2017 16:54 , počet reakcí: 3 

Manželé Colkovi z Brna (Zdeněk Colka a Božena? Colková)

Dobrý den přeji,

tímto bych Vás požádala zda někdo nezná manžele Colkovi z Brna. Jedná se o mé vzdálené příbuzné, maminka pana Zdeňka Colky (nar. cca 1923) se jmenovala Cecílie Colková, rozená Feberová z Ostravy, která byla tetou mé babičky. Pan Colka nejspíš už nežije, domnívám se však, že paní Colková by ještě mohla být naživu. Děkuji Vám za reakce.
(icon)
Marie Mackerlová
19.05.2017 18:03
podle IT se jméno Colka vyskytuje jako jedna mužská a jedna ženská osoba v Brně - je to z roku 2013, ale asi se nezmnožili.
https://www.facebook.com/linda.colkova?fref=ts
(icon)
Dagmar Stralczynská
19.05.2017 21:20
Muž tohoto příjmení není v ČR žádný, žena je jedna, žije v Brně a je jí cca 80 let. Bohužel více info zjistit nemohu. http://www.kdejsme.cz/prijmeni/Colková/hustota/
(icon)
Marie Mackerlová
20.05.2017 09:18
Vždyt jsem dala odkaz. A té Lindě asi nebude 80let, bude mladší - podle jména.