Nástěnka Nástěnka
warning
Vážení registrovaní uživatelé!

S ohledem na objektivní zastaralost technického řešení aplikace Acta Publica a současně na povinnost komplexní implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) jsme bohužel nuceni k datu 25. květen 2018 odstavit službu nástěnky pro registrované uživatele.

Doporučujeme proto všem uživatelům stažení starších dat, které budou potřebovat pro svoji další práci. Za komplikace se omlouváme a konstatujeme, že pro další práci a vzájemnou spolupráci při genealogickém bádání lze využít i jiné diskusní platformy, např. http://genealogie.taby.cz/viewforum.php?f=41.

Zároveň Vás žádáme o přihlášení do Vašeho účtu do 25.5.2018 a vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Zdeněk Dvořák
19.05.2017 19:23 , počet reakcí: 2 

Jan Otoupal - prosím o pomoc s přečtením a ověřením překladu

svatba: 16.10.1831 http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/7080/?strana=64 Jan Otoupal ??? invalida syn Martina Otoupala půlláníka ve Valči č. 51 a Mariany roz. Hanzl

úmrtí: 28.6.1838 http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/7094/?strana=59 Jan Otoupal ??? invalida a ??? slavného Prinz Karl von Lothringen regimentu kyrysníků č. 7

narození jeho syna Josefa: 15.3.1829 http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/7075/?strana=87
(icon)
Marie Mackerlová
19.05.2017 20:00
patentální ivalida, ...Marianny dole povolení
pat.invalida a voják TBC plic
no u syna to bude stejný otec,ale dítě bylo nemanželské
dobře známá Marianna dcera Jakuba Chládka nájemníka Valeč 18
otec si přál být do matriky zapsán jako otec.
(icon)
Jaroslav Dobiáš
19.05.2017 20:03
1) Jan Otoupal, 38 let, patentální invalida Valeč 83, syn ...
2) Jan Otoupal 43 let, ... příslušník slavného ....
3) 15.3.1829 Josef syn Jana Otoupala Valeč 18 a Mariany dcery Jakuba Chládka z Valče - z prvního manželství. J.D.