Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Vladimír Zikmund
06.09.2017 16:55 , počet reakcí: 2 

Prosím o doplnění latinského textu

Dobrý den , prosím o doplnění latinského překladu a vysvětlení zápisu 1.zápis vlevo http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/7741/?strana=113 1747 dne 24.11. ……. ……. …byl/o//…. 23 …. … 2…. …3… …8 …. Manželství s překážkou pokrevního příbuzenství 3 tího stupně … hlavní arcibiskupství pražské…… apoštolský delegát den sepsání v Praze 5.11. povolení poctivý ženich Johanes Pojmon syn ….. legitimní …. VÍta Pojmona občana polenského a poctivé panny nevěsty Veroniky legitimní dcery Václava Věžnického oba z Polné; Asistoval páter Václav Pokorný ….. ;Svědci Antonín Leopold František ŽOjka ?? a Barbora Svobodová z Polné. Děkuji předem mnohokrát za odbornou pomoc . Zikmund
(icon)
Miloš Šťastný
06.09.2017 17:56
zemřelého Víta
Oba byli svobodní (bez robot)
Je zbytečné znám celý text, smysl znáte - byli pokrevně příbuzní
(icon)
Olga Erhartová
06.09.2017 18:02
...po předchozích třech ohláškách, první 23. neděli po svatodušních svátcích, druhé o svátku ? a třetí o svátku sv. Martina, byl sňatek odložen pro církevní překážku 3. stupně pokrevního příbuzenství, kvůli níž bylo nutno se obrátit na nejjasnějšího knížete pražského arcibiskupa (říšský kníže, hrabě Manderscheid) a na základě rozhodnutí apoštolské stolice byl 5. 11. povolen sňatek... JP, pozůstalému synu zemř. VP..., oba svobodníci z Polné... VP, současný zdejší kaplan... Čejka? (volně přeloženo)