Nástěnka Nástěnka
warning
Vážení registrovaní uživatelé!

S ohledem na objektivní zastaralost technického řešení aplikace Acta Publica a současně na povinnost komplexní implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) jsme bohužel nuceni k datu 25. květen 2018 odstavit službu nástěnky pro registrované uživatele.

Doporučujeme proto všem uživatelům stažení starších dat, které budou potřebovat pro svoji další práci. Za komplikace se omlouváme a konstatujeme, že pro další práci a vzájemnou spolupráci při genealogickém bádání lze využít i jiné diskusní platformy, např. http://genealogie.taby.cz/viewforum.php?f=41.

Zároveň Vás žádáme o přihlášení do Vašeho účtu do 25.5.2018 a vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Jan Motyčka
08.09.2017 18:04 , počet reakcí: 2 

Prosba o přečtení

prosím o přečtení zápisu http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/6235/?strana=55 , vpravo dole Jakub Krčál a Anna Zachová, předem děkuji
(icon)
miroslav šálek
08.09.2017 18:24
J. K. svob. vysloužilý voják arcivévody Ludvík??? pěší regiment ??? zeměbranec (Landwehrmann?), manž. syn Franc K. domkář ze Svatoslav a jeho manž. Kateř. roz. Kubiš, Anna manž. dcera po zemř. Martin Sacha dom. ze Svat. a jeho manž. Kateř. roz. Svoboda z Kouty, svědci Martin Deabis? školní učitel z Benetic, Tomáš Kratochvíl obecní ??? +++ ve Svatoslav, Martin Deabis zhotovitel podpisu - podepsal se, Kratochvíl jen tři křížky
(icon)
Marie Mackerlová
08.09.2017 18:50
pěchotního pěšího regimentu zeměbrany