Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Christian Seethaler
11.09.2017 09:07 , počet reakcí: 7 

Lesehilfe

28.05 Pavlina Hofer

http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/10958/?strana=122

what is written below Pavlina?

confirm ?? 7/6/1936 in ??

and what is it meaning?

Thank you!
(icon)
Jiří Zeman
11.09.2017 09:22
Verified christening nativity record before marriage realised 23.10.1938 at Husovice (part of city Brno); mother was catholic religion.
(icon)
Christian Seethaler
11.09.2017 09:27
Thank you,

but where was it confirmed, in Symuae? Where is it?
(icon)
Olga Erhartová
11.09.2017 10:18
confirmata (acte of sacrament) in Brunae = in Brno (Bruna in Latin)
(icon)
Jiří Zeman
11.09.2017 12:19
Akt konfirmace by do matriky zapisovala církevní autorita. V roce 1936 se již vyskytovaly snahy vyloužit židovský původ a potvrdit katolické náboženství, které u Pavlíny není v záznamu vyznačeno. Potvrzení o křtu bylo již vystaveno 15.6.1921 pro potřebu školy.
(icon)
Olga Erhartová
11.09.2017 12:51
u novorozenců se náboženství neuvádělo a u matky uvedeno je
(icon)
Jiří Zeman
11.09.2017 17:57
Co to dokazuje?
(icon)
Miroslava Klemšová
11.09.2017 20:30
Svátost biřmování prováděl zpravidla biskup, nebo pověřený kněz. Dle Vašeho vyjádření, měl zápis o biřmování zapsat biskup ? To určitě ne.