Nástěnka Nástěnka
warning
Vážení registrovaní uživatelé!

S ohledem na objektivní zastaralost technického řešení aplikace Acta Publica a současně na povinnost komplexní implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) jsme bohužel nuceni k datu 25. květen 2018 odstavit službu nástěnky pro registrované uživatele.

Doporučujeme proto všem uživatelům stažení starších dat, které budou potřebovat pro svoji další práci. Za komplikace se omlouváme a konstatujeme, že pro další práci a vzájemnou spolupráci při genealogickém bádání lze využít i jiné diskusní platformy, např. http://genealogie.taby.cz/viewforum.php?f=41.

Zároveň Vás žádáme o přihlášení do Vašeho účtu do 25.5.2018 a vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Milan Gottvald
11.09.2017 19:20 , počet reakcí: 3 

Prosím o kontrolu a doplnění chybějících slov v němčině

http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1283/?strana=27
vpravo, 2. zápis zdola, 14./14. dubna, číslo 46
text u matky Kristiny
angebliche eine Sächsin Tochter eines gewissen Mertik, ?slovo1? Verhältnisse sind unbekannt, unser ?das? ihr Vater Mertik hints, und war Corporal vom k. k. Infanterin Regimente Bacher No. 1.

Děkuji za váš čas.
(icon)
Marie Mackerlová
11.09.2017 19:32
pravděpodobně saská? dcera nějakého Mertíka ostatní neznámo mimo to ,že otec se jmenoval Mertík a byl z útvaru k.k.pěchotního císařského regimentu č.1
Raději to nepřepisujte, protože když neumíte německy, tak to máte stejně špatně. Stačí odkaz.
(icon)
miroslav šálek
11.09.2017 19:37
Mertik, nähere...unbekannt, ausser dass ihr Vater...
(icon)
11.09.2017 20:40
Christina, angeblich eine Sächsin, Tochter eines gewissen Mertik,
nähere Verhältnisse sind unbekannt, außer, daß ihr Vater Mertik
hieß und Corporal war, vom k.k. Infanterie – Regimente Kaiser N. 1.