Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Josef Dvořák
13.09.2017 09:01 , počet reakcí: 2 

Prosím o kontrolu a doplnění narození

http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/8147/?strana=20 3.vlevo, narození Eduarda 15.4.1842
otce jsem přečetl a u matky čtu - Františka, katolička, manželská dcera Jana Koukoly? vrchnostenského hajného.......č.14 a matky Anny, rozené Málkova z........č.12.........? Kmotři......?
Předem děkuji,J.D.
(icon)
Olga Erhartová
13.09.2017 10:34
...dc. Jana Dočekala... na panství Studenec, v Křemenici čp.14 ...z Nového nebo Horního Studence, oba k panství Studenec patřící
K: Vojtěch Dočekal, soused z Bukové čp. 5 a jeho manželka Marie
(icon)
Marie Mackerlová
13.09.2017 10:48
Dočekal, ne Koukol.
na panstvíStudenec? Křemenice č.14....ze Studence č.12 panství studenec.
Vojtěch Dočekal, sedlák panství z Bukový č.5 a asi Maryana jeho žena