Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Petr Grünwald
08.01.2018 23:36 , počet reakcí: 1 

Prosím o přeložení

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/9243/234

Můžete mi prosím přeložit poslední odkaz narození?
Předem děkuji.
(icon)
miroslav šálek
09.01.2018 08:16
* Jan Nepo. Ferdynand Petr Pavel Ivan, pan Bernardt Malostenský? hejtman panství zlonickýho paní Rozina manželka jeho, levans Ferdinad Hohl? ?sekrerář? kraje Slanskýho?, vysoce urozený p. p. Václav Vojtěch Walkaun S. B. de Kolar pán na Posta???, vysoce rozená p. p. Marie Claudia rozená hrabienka de Cld??? taktež vysoce urozená slečna Anna Marga(-reta?)? de Vallis ???,
dvojcti hodný a vysoce rozený P. Jan Jiří ?Biknovský? farář zlonický, urozený pán Vilém Bez??? z ??? , paní Justina Jiříčkova měšťanka z Novýho Města Praskýho?