Nástěnka Nástěnka
warning
Vážení registrovaní uživatelé!

S ohledem na objektivní zastaralost technického řešení aplikace Acta Publica a současně na povinnost komplexní implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) jsme bohužel nuceni k datu 25. květen 2018 odstavit službu nástěnky pro registrované uživatele.

Doporučujeme proto všem uživatelům stažení starších dat, které budou potřebovat pro svoji další práci. Za komplikace se omlouváme a konstatujeme, že pro další práci a vzájemnou spolupráci při genealogickém bádání lze využít i jiné diskusní platformy, např. http://genealogie.taby.cz/viewforum.php?f=41.

Zároveň Vás žádáme o přihlášení do Vašeho účtu do 25.5.2018 a vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Petr MRKVA
31.01.2018 09:28 , počet reakcí: 4 

VYŘEŠENO - povolání

http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/2445/?strana=9 poslední vpravo a
http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/2445/?strana=16 druhý vlevo
Prosím o potvrzení, že kmotr se jmenuje Andreas /Ondřej/ Krpalek.
Jaké bylo v Divákách jeho postavení/povolání? Amt……???
Děkuji
(icon)
Zdeněk Bortl
31.01.2018 09:45
Ondřej Krpálek to je, ale povolání ??
(icon)
Marie Mackerlová
31.01.2018 10:18
hlídač v Dívákách?
(icon)
Miloš Šťastný
31.01.2018 10:03
úředník ???, Diváky
(icon)
Petr MRKVA
31.01.2018 10:37
Minimálně tam byl úřad, který vydával povolení ke sňatkům neplnoletým.
"Diwaker Stamt als Obervormundschafts-Behörde"