Nástěnka Nástěnka
warning
Vážení registrovaní uživatelé!

S ohledem na objektivní zastaralost technického řešení aplikace Acta Publica a současně na povinnost komplexní implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) jsme bohužel nuceni k datu 25. květen 2018 odstavit službu nástěnky pro registrované uživatele.

Doporučujeme proto všem uživatelům stažení starších dat, které budou potřebovat pro svoji další práci. Za komplikace se omlouváme a konstatujeme, že pro další práci a vzájemnou spolupráci při genealogickém bádání lze využít i jiné diskusní platformy, např. http://genealogie.taby.cz/viewforum.php?f=41.

Zároveň Vás žádáme o přihlášení do Vašeho účtu do 25.5.2018 a vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Karel Dvořák
31.01.2018 17:47 , počet reakcí: 5 

prosba o pomoc při hledání

Hezký večer, rád bych se zeptal, jak postupovat při hledání sňatku mých předků, která se odehrála ve Vídni.
Znám přesný datum, číslo knihy a číslo folia, ale nevím, který okrsek ve Vídni to je...
S úctou Dvořák
(icon)
Olga Erhartová
31.01.2018 22:24
A ve vídeňských adresářích jste hledal? https://matriky.msts.cz/viewtopic.php?t=77
(icon)
Miroslava Klemšová
31.01.2018 17:54
Dejte na nástěnku záznam, kde jste to přečetl. Je tam zpravidla napsán městský okres, nebo přímo farnost.
(icon)
Karel Dvořák
31.01.2018 18:22
Mám malý rodokmen (je to malá knížečka), vytvořený za protektorátu, kde jsou tyto údaje obsaženy. Nevím,
jak to fyzicky na nástěnku dát...
(icon)
Miluše Urbánková
31.01.2018 20:40
Pokud to není vyloženě úřední oddací list, tak by bylo asi zbytečné to sem dávat, nějaká knížečka asi potřebná data obsahovat nebude.

Pokud víte adresu snoubenců v době sňatku, tak by šlo vycházet z toho - brali se asi ve farnosti, pod kterou spadalo bydliště jednoho z nich. Pokud adresu nevíte, tak vám nezávidím nutnost projít na rakouské Matricule oddací matriky všech vídeňských farností.

Pár mých vzdálených příbuzných žilo koncem 19. století ve Vídni, a to v Neulerchenfeld (Wien 16), Ottakring (taky Wien 16), Favoriten (Wien 10, fara St. Anton von Padua), Schottenfeld (Wien 7) a ve farnosti St. Brigitta (Wien 20). Jak je vidět, nebyli Češi a Moraváci všichni soustředěni jen do jednoho místa, takže Vaši příbuzní mohli žít v podstatě kdekoli ve Vídni.

Ještě stojí za pokus - najděte záznam o narození obou těchto snoubenců. Je možné, že si alespoň do jednoho z nich farář poznamenal datum a místo jejich svatby (dostal o tom z příslušné vídeňské fary oznámení). Ke sňatkům, které se konaly ve Vídni, tam v takovém případě obvykle uváděli přesný název farnosti, nebo aspoň číslo okrsku.
(icon)
Marie Mackerlová
31.01.2018 19:14
a adresu snoubenců znáte?