Nástěnka Nástěnka
warning
Vážení registrovaní uživatelé!

S ohledem na objektivní zastaralost technického řešení aplikace Acta Publica a současně na povinnost komplexní implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) jsme bohužel nuceni k datu 25. květen 2018 odstavit službu nástěnky pro registrované uživatele.

Doporučujeme proto všem uživatelům stažení starších dat, které budou potřebovat pro svoji další práci. Za komplikace se omlouváme a konstatujeme, že pro další práci a vzájemnou spolupráci při genealogickém bádání lze využít i jiné diskusní platformy, např. http://genealogie.taby.cz/viewforum.php?f=41.

Zároveň Vás žádáme o přihlášení do Vašeho účtu do 25.5.2018 a vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Jiří Böhm
31.01.2018 19:08 , počet reakcí: 1 

Prosím o doplnění

Výstřižek: http://www.boj.xf.cz/Mat/9347Zo.jpg
Celá stránka: http://www.boj.xf.cz/Mat/9347Zoaa.jpg
Zámrsk: M6-1583 3. Zápis vpravo
†23.1.1732 Bělá †Jan Jiřího Dürr ??? - 26r
Děkuji za váš čas.
J. Böhm
(icon)
Marie Mackerlová
31.01.2018 19:43
zemřel Jan syn + Jiřího Dirra ve věku 26let pochován na hřbitově sv....? Zaopatřen