Nástěnka Nástěnka
warning
Vážení registrovaní uživatelé!

S ohledem na objektivní zastaralost technického řešení aplikace Acta Publica a současně na povinnost komplexní implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) jsme bohužel nuceni k datu 25. květen 2018 odstavit službu nástěnky pro registrované uživatele.

Doporučujeme proto všem uživatelům stažení starších dat, které budou potřebovat pro svoji další práci. Za komplikace se omlouváme a konstatujeme, že pro další práci a vzájemnou spolupráci při genealogickém bádání lze využít i jiné diskusní platformy, např. http://genealogie.taby.cz/viewforum.php?f=41.

Zároveň Vás žádáme o přihlášení do Vašeho účtu do 25.5.2018 a vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Petr Tyšer
01.02.2018 13:07 , počet reakcí: 18 

Správnost zápisu (připsání příjmení)

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda se v zápisu z 15.3.1823 nejedná o dodatečně chybně uvedené příjmení Schuster, rád bych poprosil o přečtení otce (Václav?) a matky (Anna?) a odkud pochází (č.p.166) v Jarošově bylo totiž č.p.166 postaveno teprve relativně nedávno.

pardon odkaz zde: https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1nrjc&menu=3&id=4312&page=104&zoom=150
(icon)
Helena Chválová
01.02.2018 16:19
svatba Josef a Terezie - dole - https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1nrsI&menu=3&id=7478&page=261
narození Václava - https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1nrsI&menu=3&id=7493&page=23
(icon)
Helena Chválová
01.02.2018 17:14
úmrtí - Josef str.59, Terezie str.267 - -https://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=3&id=4394
(icon)
Petr Tyšer
08.02.2018 06:57
dobrý den, psal jsem vám zprávu s údaji o dědečkovi, dorazila?
(icon)
Miloš Šťastný
01.02.2018 13:21
U Marie Schuster, u Václava Schustr, Anna , dcera Františka Svobody, nyní řezníka?, Jindřichů Hradec 166
(icon)
Miluše Urbánková
01.02.2018 21:11
Ne, u Václava je to psané taky Schuster, u jeho otce Josefa rovněž.
(icon)
Olga Erhartová
01.02.2018 14:06
Václav byl hrnčíř a tchán Svoboda spíš dlaždič (Pflasterer) - zajímavé je, že u dalších dětí se uvádí jiná matka Václava Schustera - Terezie Kašpárková z Lásenic - číslo domu i matka dítěte souhlasí - syn Martin https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1nrjc&menu=3&id=4312&page=120 - pokračovatelem rodu nebyl, jelikož zřejmě záhy zemřel, a ještě dcery Terezie a Dorota - a Adalberta https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1nrjc&menu=3&id=4312&page=112 a Václava https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1nrjc&menu=3&id=4312&page=115 jsem přehlédla
(icon)
Petr Tyšer
01.02.2018 14:23
Je obdivuhodné jak rychle se dokážete v kronice pohybovat a číst, děkuji mockrát za tyto informace, již opravdu dlouho nemohu nalézt žádný záznam o tomto rodu mého dědečka.
Víceméně jsem se zasekl hned u jeho rodného listu a od té doby pouze bezcílně pátrám. Nejstarší předek v této větvi je jistý Václav Schuster, kočí v Božejově (dle dědy se údajně dříve psal "po česku" Šustr). Bohužel v matričních zápisech Božejova i přilehlých obcí jsem nenašel už vůbec žádně Schustery ani Šustry. Asi pátrám špatně a je možné že některé knihy ještě nejsou digitalizovány.
(icon)
Miluše Urbánková
01.02.2018 21:04
Kolem roku 1820 to příjmení určitě nepsali "Šustr" (i když to tak bezpochyby vyslovovali). Tehdy se "Š" psalo po německém způsobu jako "sch", a ještě dříve se psávalo jako "ss" (spřežkový pravopis). Takže s psanou podobou příjmení se ve starých matrikách můžete setkat ve formě "Schuster" nebo "Ssuster". Dnešní podoba písmena "Š" je novodobá záležitost, v matrikách se objevuje až zhruba od 2. poloviny 19. století.
(icon)
Petr Tyšer
02.02.2018 15:18
Děkuji za doplnění a vysvětlení. Je mi jasné že bylo v určité době (národní obroda, či po r.1918) moderní příjmení počešťovat (dočetl jsem se že z toho plynuly i určité výhody pro takto přejmenované), naopak v pozdějších letech se část rodin vracelo k německy psaným jménům. Vím že mi říkal právě dědeček, že jeho děda se psal jako Šustr, ale otec pak nechal v roce 1940 celou rodinu přejmenovat a začali se psát po německu. Dodnes žije dědečkuv bratranec pod jménem Jan Šustr.
(icon)
Petr Tyšer
01.02.2018 13:26
je možné že by to byl tedy Jindřichův Hradec (Neuhaus) č.p.166 .. je z toho ještě něco k přečtení? jednalo by se o docela zlom v pátrání po předcích, jelikož doteď jsem měl za to že pochází úplně od jinud.
(icon)
Miluše Urbánková
01.02.2018 21:10
dítě: Maria Schuster
otec dítěte: Václav Schuster, hrnčíř, syn Josefa Schustera tkalce v Jindřichově Hradci č. p. 166 a matky Terezie roz Opülzer nebo Opilzer ?
matka dítěte: Anna, dcera Františka Svobody, dlaždiče z Jindřichova Hradce č. p. 166 a matky Anny roz. Katter?
kmotři: Anna Opilzerová, tesařka z Jindřichova Hradce, Martin Opilzer, tesař z Jindřichova Hradce
(icon)
Petr Tyšer
01.02.2018 13:36
to slovo ale v zápisu Václava chybí
(icon)
Miloš Šťastný
01.02.2018 13:38
u matky
(icon)
Petr Tyšer
01.02.2018 13:44
třeba tím že chybí není podstatné (nicméně č.p.166 je v Hradci několik ale jen ulice Rybniční, Na Piketě (u kostela sv. Václava) a Kmentova jsou na dostatečně starých domech
(icon)
Jaroslav Dobiáš
01.02.2018 14:21
Podle mne nemůžete srovnávat dřívější a nynější číslování domů. Čísla v ulicích se dávala až dodatečně, dříve to bylo průběžně číslováno . Na měst. úřadě určitě budou mít přehled o starém a novém číslování domů. J. D.
(icon)
Miluše Urbánková
01.02.2018 21:16
Tak tak, číslování z roku 1823 už dávno neplatí. Troufám si tvrdit, že k přečíslování došlo ve většině měst a vesnic.
(icon)
Petr Tyšer
01.02.2018 15:04
aha, tak to mě nenapadlo, je pravda, že mohlo dojít k přečíslování se vznikem nových ulic
(icon)
Petr MRKVA
02.02.2018 13:50
V obci, odkud pochází většina hledaných předků, mají dnes fara, škola, mlýn stejná čísla jako ve "Stabilním katastru" před dvěma sty lety. Shodu čísel lze najít na návsi i v postranních uličkách, i když to už nejsou původní chalupy z vepřovic, či kdovíjak lepené.