Nástěnka Nástěnka
warning
Vážení registrovaní uživatelé!

S ohledem na objektivní zastaralost technického řešení aplikace Acta Publica a současně na povinnost komplexní implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) jsme bohužel nuceni k datu 25. květen 2018 odstavit službu nástěnky pro registrované uživatele.

Doporučujeme proto všem uživatelům stažení starších dat, které budou potřebovat pro svoji další práci. Za komplikace se omlouváme a konstatujeme, že pro další práci a vzájemnou spolupráci při genealogickém bádání lze využít i jiné diskusní platformy, např. http://genealogie.taby.cz/viewforum.php?f=41.

Zároveň Vás žádáme o přihlášení do Vašeho účtu do 25.5.2018 a vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Jiří Diviš
01.02.2018 19:13 , počet reakcí: 3 

Prosím o přečtení

Prosím o přečtení zápisu narození Franz Koubek http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/11077/?strana=22
Předem moc děkuji Jiří Diviš
(icon)
Miloš Šťastný
01.02.2018 19:24
František Koubek, domkař, Kravsko, manželský syn Jiřího Koubka, půlláníka, Černín, a Kateřina rozené Josef Kaser?, Rozkoš
Marie, dcera Pavla Nováka, čtvrtláníka, Kravsko, a Terezie rozené Drozdové, ???
(icon)
Jiří Diviš
01.02.2018 20:03
Mnohokrát děkuji za překlad
(icon)
Olga Erhartová
01.02.2018 19:51
z Kuchařovic