Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Kamila Kinclov
02.02.2018 01:08 , počet reakcí: 1 

prosím o přečtení

http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/3199/?strana=59
3.zápis vlevo
1.6.1693 umřel Jan Kocman,soused z dědiny Senetářov,starý ?? okolo 70 let a dál ??????
děkuji
(icon)
Miroslava Klemšová
02.02.2018 02:35
Umřel Jan Kocman soused z dědiny Senetářova starý jsouce okolo 70 let. Před smrtí jeho mu posluhováno svátostmi spasitedlnými. Pochován jest cirkevně při chrámu Páně.