Nástěnka Nástěnka
warning
Vážení registrovaní uživatelé!

S ohledem na objektivní zastaralost technického řešení aplikace Acta Publica a současně na povinnost komplexní implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) jsme bohužel nuceni k datu 25. květen 2018 odstavit službu nástěnky pro registrované uživatele.

Doporučujeme proto všem uživatelům stažení starších dat, které budou potřebovat pro svoji další práci. Za komplikace se omlouváme a konstatujeme, že pro další práci a vzájemnou spolupráci při genealogickém bádání lze využít i jiné diskusní platformy, např. http://genealogie.taby.cz/viewforum.php?f=41.

Zároveň Vás žádáme o přihlášení do Vašeho účtu do 25.5.2018 a vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
phil chan
15.05.2018 23:45 , počet reakcí: 6 

Moravany (Morawan) / Hodonín birth 1900

Hello
I am french and will write in english hoping you understand me.
I am looking for the birth registries for Moravany Hodonin in 1900 and could not find them despite a deep search. File/signatura 5471, birth index, does not seem to include Moravany...
Also I have noticed that as signatura "5450" corresponds to years 1852 - 1884, I have tried the next file "5451" and it exists and correspond to the precise years 1885 - 1917. Unfortunately it contains no picture and indicates Moravany (Morbes) and not Moravany Hodonin (which I think is an error : Signature for this another moravany are all in the range 1300 or 16000 and not in the range 5000 like Moravany Hodonin..)

Anyway, I am looking precisely for the birth of František Gajdošík on the 04/02/1900 in Moravany Hodonin and of course would like to know his filiation. It seems to me impossible to find any trace of this birth so any help really welcomed
Děkuji moc, Merci par avance

With google translate:
Ahoj
Jsem francouzský a píšu v angličtině, doufám, že mě rozumíte.
Hledám narození registru Moravany Hodonín v roce 1900 a nemohl jsem je najít i přes hluboké hledání. Soubor / podpis 5471, index narození, nezahrnuje Moravany ...
Také jsem si všiml, že jako signatura "5450" odpovídá letech 1852 - 1884, zkusil jsem další soubor "5451" a existuje a odpovídá přesným letům 1885 - 1917. Bohužel neobsahuje obraz a naznačuje Moravany (Morbes) a ne Moravany Hodonín (což podle mého názoru je chyba: Podpis pro tuto další moravanu jsou v rozmezí 1300 nebo 16000 a nikoliv v rozsahu 5000 jako Moravany Hodonín ..)

Každopádně hledám právě narození Františka Gajdošíka dne 4. 2. 1900 v Moravě Hodoníně a samozřejmě bych chtěl znát jeho filiaci. Zdá se mi nemožné nalézt stopu z tohoto narození, takže nějaká pomoc opravdu uvítala
Děkuji moc
Phil
(icon)
Olga Erhartová
16.05.2018 11:06
Les parents de František étaient probablement Petr Gajdošík, propriétaire d´une maison a Moravany no 43 et Apolonie, fille de Cyril Tříska, lui aussi propriétaire d´une maison a Moravany. On peut le déduire de l´acte de déces de Bohumil, leur fils de presque 3 ans, mort en 1905. Ce n´est bien sur qu´une hypothese, mais tres vraisemblable. L´acte de bapteme d´Apolonie http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/5099/?strana=97, son mari Petr est né probablement ailleurs.
(icon)
phil chan
16.05.2018 23:11
Merci beaucoup pour votre aide très appréciée. Je vais analyser vos informations en détail. Et félicitation pour votre français!
(icon)
Miroslava Klemšová
16.05.2018 01:27
The book born from the village of Moravany Hodonín district from 1885-1917 (signature 5451) is not yet digitized.
(icon)
phil chan
16.05.2018 06:51
Thanks for your quick answer.
Is there a schedule already planned for this digitization ?
If not, is there any way just to get the filiation / origin of parents of František Gajdošík born 04/02/1900? because such a great job has already been done with this digitization, I may be able to get lot's of data from there... Merci encore!
(icon)
Miroslava Klemšová
16.05.2018 08:12
I do not know the digitization plan. Ask the archive team for information. (Kontaktovat realizační tým )
(icon)
phil chan
17.05.2018 00:31
Thanks again, I will ask