Nástěnka Nástěnka
warning
Vážení registrovaní uživatelé!

S ohledem na objektivní zastaralost technického řešení aplikace Acta Publica a současně na povinnost komplexní implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) jsme bohužel nuceni k datu 25. květen 2018 odstavit službu nástěnky pro registrované uživatele.

Doporučujeme proto všem uživatelům stažení starších dat, které budou potřebovat pro svoji další práci. Za komplikace se omlouváme a konstatujeme, že pro další práci a vzájemnou spolupráci při genealogickém bádání lze využít i jiné diskusní platformy, např. http://genealogie.taby.cz/viewforum.php?f=41.

Zároveň Vás žádáme o přihlášení do Vašeho účtu do 25.5.2018 a vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Kamila Kinclov
16.05.2018 10:21 , počet reakcí: 1 

prosím o kontrolu a doplnění

http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/7008/?strana=140
5.zápis vpravo
31.5.1686 zemřel v pánu ??? Matěj Krejčí ,???? Jana Krejčí v domě jeho,majě věku svého 80 let.Pohřben jest na hřbitově ??? podle ????
děkuji
(icon)
16.05.2018 11:08
ve vsi Číhalíně ... otec jeho ... sv. Vavřince ... pořádku církve křesťanské
VF