Nástěnka Nástěnka
warning
Vážení registrovaní uživatelé!

S ohledem na objektivní zastaralost technického řešení aplikace Acta Publica a současně na povinnost komplexní implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) jsme bohužel nuceni k datu 25. květen 2018 odstavit službu nástěnky pro registrované uživatele.

Doporučujeme proto všem uživatelům stažení starších dat, které budou potřebovat pro svoji další práci. Za komplikace se omlouváme a konstatujeme, že pro další práci a vzájemnou spolupráci při genealogickém bádání lze využít i jiné diskusní platformy, např. http://genealogie.taby.cz/viewforum.php?f=41.

Zároveň Vás žádáme o přihlášení do Vašeho účtu do 25.5.2018 a vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Vít Lízal
16.05.2018 14:29 , počet reakcí: 3 

Voják od Slavkova

prosím o překlad pro mne nečitelné jméno a příjmení pana obrleitnanta, zcela dole vlevo na č.7
http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1967/?strana=31
děkuji předem

Lízal
(icon)
miroslav šálek
16.05.2018 21:01
...obristleutnant - kdo to přečte na co vlastně zemřel?, moc děkuji
(icon)
Olga Erhartová
16.05.2018 14:43
Jméno nemůžete přečíst, protože tam žádné není uvedeno - stojí tam jen Herr von Seovaud, v číchsi pamětech se o něm píše jako o chrabrém podplukovníku a také zde
Řadový pěší pluk Lindenau č. 29 – 6. fyzilírský prapor
Rudolf von Hödl se ve své monografii k dějinám pěšího pluku č. 29 (HÖDL, Rudolf von. Geschichte des k. und k. Infanterieregiments Nr. 29 auf immerwährende Zeiten Gideon Freiherr von Laudon. Temesvar, 1906) omezuje pouze na následující konstatování: „O počínání šestého praporu Lindenau v průběhu této katastrofální události chybí jakékoliv úřední záznamy... Z důstojníků zůstali na poli cti mrtví: podplukovník Lorenz v. Seauveaud, setník Lorenz hrabě Coreth a praporčík Georg Kopous. Z mužstva zůstalo s konečnou platností 180 mužů nezvěstných.“
Více zde: https://www.primaplana.cz/news/bitva-u-slavkova-v-monografiich-k-dejinam-c-a-k-pluku/
Urážet mé spolubadatele byste ale nemusel!
(icon)
Vít Lízal
16.05.2018 14:53
moc děkuji, připadalo mi to jako pan Sea..., stejně divný zápis provedený dávno po pohřbu