Nástěnka Nástěnka
warning
Vážení registrovaní uživatelé!

S ohledem na objektivní zastaralost technického řešení aplikace Acta Publica a současně na povinnost komplexní implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) jsme bohužel nuceni k datu 25. květen 2018 odstavit službu nástěnky pro registrované uživatele.

Doporučujeme proto všem uživatelům stažení starších dat, které budou potřebovat pro svoji další práci. Za komplikace se omlouváme a konstatujeme, že pro další práci a vzájemnou spolupráci při genealogickém bádání lze využít i jiné diskusní platformy, např. http://genealogie.taby.cz/viewforum.php?f=41.

Zároveň Vás žádáme o přihlášení do Vašeho účtu do 25.5.2018 a vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Vladimír Vavruša
16.05.2018 22:56 , počet reakcí: 1 

Prosím o přečtení.

Prosím o přečtení zápisu na http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/3866/?strana=83 vlevo 4 zápis shora. Dat nar. 27.51832 čp.19. Děkuji za přečtení zápisu a váš čas Vavruša Vl.
(icon)
Stanislav Bednář
16.05.2018 23:34
* Josef
Jan Mudřík, čtvrtník zde
Anna, po Josefu Zbořilovi, čtvrtníku zde