Nástěnka Nástěnka
warning
Vážení registrovaní uživatelé!

S ohledem na objektivní zastaralost technického řešení aplikace Acta Publica a současně na povinnost komplexní implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) jsme bohužel nuceni k datu 25. květen 2018 odstavit službu nástěnky pro registrované uživatele.

Doporučujeme proto všem uživatelům stažení starších dat, které budou potřebovat pro svoji další práci. Za komplikace se omlouváme a konstatujeme, že pro další práci a vzájemnou spolupráci při genealogickém bádání lze využít i jiné diskusní platformy, např. http://genealogie.taby.cz/viewforum.php?f=41.

Zároveň Vás žádáme o přihlášení do Vašeho účtu do 25.5.2018 a vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Hana Jandová
17.05.2018 00:08 , počet reakcí: 2 

Prosím o přečtení a překlad

http://www.portafontium.eu/iipimage/30069730/trstenice-02_1240-n?x=-114&y=66&w=564&h=190
6 zápis od zdola Roth ....otec Šimon Roth? matka Anna Marie Weis ze Skelná Hut
(icon)
Petr MRKVA
17.05.2018 08:27
16. Mai geboren und getauft.; Michael (#11/4 1920)
o: Roth Šimon, Bauer und Schneider zu Glashütten N.21, Sohn des Roth Gallus, Häuslers zu Kuttenplaner N.12, und der Maria Anna geborene Roth aus Schmelz N.C.18
m: Anna Maria, Tochter des #Weis Georg, Bauers zu Glashütten N.21, und der #Susanna geborene Hammert aus Glashütten N.C.14
(icon)
miroslav šálek
17.05.2018 08:54
* Michael, Š. R. sedlák a krejčí ...Hammerl? ...km. Michl Th. (Michael?)