Původci - Moravský zemský archiv Brno
ID Nazev puvodce Okres Typ puvodce Lokality Poznamka
138 Březnice Zlín římskokatolická církev 4 Olomoucké arcibiskupství
děk. Napajedla č 3
R. 1949 farnost tvoří: Březnice, Bohuslavice, Salaš (osada Bohuslavic, zal. v pol. 18. st.), Kudlovské Paseky (osada Zlína-Kudlova).
494 Březník Třebíč římskokatolická církev 3 Brněnské biskupství
děk. Náměšť č.2
R. 1938 farnost tvoří: Březník, Kuroslepy, Velkopolský dvůr (pol. ob. Kralice).
624 Březolupy Uherské Hradiště římskokatolická církev 4 Olomoucké arcibiskupství
děk. Uh. Hradiště č.4
R. 1949 farnost tvoří: Březolupy, Svárov, Šarovy, Zlámanec.
625 Březová pod Lopeníkem Uherské Hradiště římskokatolická církev 3 Olomoucké arcibiskupství
děk. Uh. Brod č.4
R. 1949 farnost tvoří: Březová pod Lopeníkem, Lopeník (ustavil se r. 1791 jako obec), Olšovec (vznikl v 17. stol.).
908 Břidličná Bruntál starokatolická církev 1 Dříve Frýdlant nad Moravicí.
Samostatná náboženská obec byla ustanovena v r. 1921. Před tímto datem byla filiální obcí (společně s Olomoucí) fary v Šumperku. Obě filiální obce byly ustaveny v letech 1903/1904 a vedly vlastní matriky. Fara zanikla v r. 19
889 Brno Brno - město českobratrská církev evangelická 1 11. seniorát brněnský č. 1
Před r. 1918 Česká evangelická reformovaná fara (helvetského vyznání).
Od r. 1882 fungovala v Brně pro české evangelíky filiálka sboru v Nosislavi, která od počátku vedla vlastní matriky. Samostatný sbor byl v Brně vytvořen dn
892 Brno Brno - město německá evangelická církev 1 Před r. 1919 Německá evangelická fara augsburského a helvetského vyznání.
V Brně původně sídlil superintendant pro celou Moravu a Slezsko. Farní obvod nebyl zpočátku přesně vymezen a postupně se zmenšoval vznikem nových náboženských obcí Znojmo (1877), O
893 Brno Brno - město starokatolická církev 1 Náboženská obec byla v Brně zřízena ministerským výnosem z 8. května 1911 jako filiálka vídeňské náboženské obce s působností pro Brno a okolí, vedoucí vlastní matriky od r. 1907. V r. 1921 byla vytvořena samostatná fara pro město Brno a polit. okres Brno
896 Brno Brno - město československá církev 1 Diecéze moravská č. 3
Farní obec byla schválena 8.5. 1922 a rozšířena 21.6. 1926. Obvod fary byl v r. 1922 schválen v rozsahu: s. o. Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Boskovice, Hustopeče u Brna, Ivančice, Jaroslavice, Klobouky u Brna, Mikulov, Pohořelic
903 Brno Brno - město pravoslavná církev 14 Česká pravoslavná eparchie
Okružní protopresbyteriát moravskoslezský
Samostatná česká náboženská obec byla ustanovena r. 1919 v Praze a schválena byla dne 31.3. 1922. V Brně byla zřízena r. 1924 expozitura a v letech 1928/29 samostatná fara. Církev byla
904 Brno Brno - město německý stavovský úředník 1 Dne 1. srpna 1939 byly pro občany německé národnosti zřízeny zvláštní matriky vedené německým stavovským úřadem při brněnském magistrátu. Zápisy Němců v církevních matrikách neměly po tomto datu již veřejnou platnost. Německý stavovský úřad v Brně byl zří
906 Brno Brno - město německé vojenské matriky 6 Evangelický farář působil v letech 1939-1945 a vedl vlastní matriky. Zápisy ve všech knihách byly jednotně ukončeny 15. dubna 1945. Vojenská obec zahrnovala posádky v Brně, Oslavanech, Vyškově, Hodoníně, Uherském Hradišti a Uherském Brodě.
907 Brno Brno - město řeckokatolická církev Náboženská obec byla zřízena dne 16.12. 1934 v Praze. Samostatná fara v Praze působila pro celý obvod země České a Moravskoslezské. V Brně byla fara zřízena až v lednu 1946 pro celý obvod země Moravskoslezské. Fara byla zrušena po sloučení církve s pravo
894 Brno (městská rada) Brno - město civilní matriky 1 Od r. 1945 Ústřední národní výbor zemského hlavního města Brna.
Matriční obvod zahrnoval v době vzniku město Brno a předměstí připojená k Brnu v r. 1850. Působnost se postupně rozšířila i na další předměstí připojená v letech 1919 a 1944. Obyvatelé těcht
877 Brno - Bystrc, sv.Janů Brno - město římskokatolická církev 6 Brněnské biskupství
děk. Brno-venkov č.7
Fara se připomíná 1531 (Vodička), farní kostel 1373 (Hosák). Za třicetileté války fara zanikla a v r. 1633 byla obnovena společná správa s farami Komín a Žebětín. Matriky byly vedeny vždy samostatně, ale rozdělen
890 Brno - Husovice Brno - město českobratrská církev evangelická 6 11. seniorát brněnský
(filiálka č. 2)
Kazatelská stanice byla ustanovena 24. března 1929 jako filiální k Židenicím. Dne 1. září 1942 byl filiální sbor převeden od Židenic k brněnskému sboru a od 1. ledna 1943 začal vést vlastní matriky. Úplně osamostatn
897 Brno - Husovice Brno - město československá církev 20 Diecéze moravská č. 18
Náboženská obec byla zřízena dne 4.11. 1927.
Farní obvod tvořily tyto části města Brna a obce: Husovice, Maloměřice, Obřany, Adamov, Babice, Bílovice nad Svitavou, Březina, Bukovina, Bukovinka, Habrůvka, Kanice, Křtiny, Líšeň, Obc
878 Brno - Husovice, Nejsvětější Srdce Ježíšovo Brno - město římskokatolická církev 4 Brněnské biskupství
děk. Brno-město č.9
Fara vznikla 1.1. 1911 vyfařením ze Zábrdovic. Matriky začínají dnem vysvěcení kostela 5.6. 1910. K 1.1.1938 byly hranice farnosti ztotožněny s hranicemi husovického katastru. Tím byla přifařena část Cacovic na pr
879 Brno - Komárov, sv. Jiljí Brno - město římskokatolická církev 8 Brněnské biskupství
děk. Brno-venkov č.2
V letech 1195-1527 probošství "na Luhu", 1527-1784 komendováno faře na Petrově, od 1.9. 1784 farnost. Samostatné matriky vedeny od r. 1730, ale do r. 1784 je část zápisů rovněž v matrikách fary na Petrově.
V nej
880 Brno - Komín, sv. Vavřinec Brno - město římskokatolická církev 5 Brněnské biskupství
děk. Brno-venkov č.3
Fara se připomíná r. 1323, v 17. století společná duchovní správa s Bystrcí a Žebětínem, přičemž faráři sídlili až do roku 1710 právě v Komíně. Matriky byly vedeny vždy samostatně, ale až do r. 1734 jsou zápisy z
898 Brno - Královo Pole Brno - město československá církev 11 Diecéze moravská
V roce 1926 farní obvod tvoří: Královo Pole, Medlánky, Řečkovice a Soběšice.
V r. 1927 se obvod fary zvětšil o Jehnice., Mokrou Horu a Ořešín, které do té doby patřily do Kuřimi. V r. 1930 přifařena ještě Česká, Lelekovice a Vranov u Br
881 Brno - Královo Pole, Nejsvětější Trojice Brno - město římskokatolická církev 2 Brněnské biskupství
děk. Brno-venkov č.5
Od r. 1638 filiální kostel obsluhovaný třetím kaplanem od sv. Jakuba v Brně. Od r. 1754 zde byla vedena samostatná matrika nzemřelých, ostatní úkony byly zapisovány v Brně. Dne 16. ledna 1785 zde byla zřízena lok
882 Brno - Líšeň, sv. Jiljí Brno - město římskokatolická církev 7 Brněnské biskupství
děk. Brno-venkov č.8
Fara se připomíná již 1374, v 16. století byla evangelická, v r. 1630 zde byla zcela obnovena katolická správa. V letech 1640-1695 spravoval zdejší farář i faru Telnice (se Sokolnicemi), proto je do r. 1695 v líš
883 Brno - Lískovec, sv. Jan Nepomucký Brno - město římskokatolická církev 3 Brněnské biskupství
děk. Brno-město č. 10
Fara vznikla k 1. lednu 1930 vyfařením ze Starého Brna.
R. 1938 farnost tvoří: Lískovec a Bohunice.
866 Brno - Neposkvrněné početí P. Marie na Křenové Brno - město římskokatolická církev 12 Brněnské biskupství
děk. Brno-město č. 4
Fara vznikla 1.9. 1784 vyfařením části farnosti sv. Jakuba a fary v Komárově.
Základ fary tvořila historická předměstí Křenová, Dornych, Náhon, Trnitá, Nové Sady a Petrovská ulice. Patřila sem rovněž část Kožené
884 Brno - Obřany, sv. Václav Brno - město římskokatolická církev 8 Brněnské biskupství
děk. Brno-venkov č. 4
Fara se připomíná r. 1395.
V r. 1784 farnost tvoří: Obřany. Maloměřice s Cacovicemi, Soběšice, Bílovice nad Svitavou, malá část Husovic a dva domy (č.p. 1 a 2) v Řícmanicích (většina obce patří k Babicím).
V l
899 Brno - Řečkovice Brno - město československá církev 11 Diecéze moravská
Náboženská obec byla schválena 13.3. 1940. V polovině r. 1942 sem patřily obce: Řečkovice, Medlánky, Lelekovice, Mokrá Hora, Ivanovice, Jehnice, Vranov u Brna, Česká, Ořešín a Útěchov. Obec byla vyfařena z Králova Pole, kde se zapisoval
885 Brno - Řečkovice, sv. Vavřinec Brno - město římskokatolická církev 11 Brněnské biskupství
děk. Brno-venkov č. 6
Farnost doložena již r. 1338, v letech 1522-1623 byla evangelická, po Bílé hoře opět katolická. Od 11.9.1679 byl k faře připojen i farní obvod kostela sv. Barbory ve Vranově u Brna (bez Lelekovic). V roce 1785 b
867 Brno - Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie Brno - město římskokatolická církev 18 Brněnské biskupství
děk. Brno-město č. 5
Do roku 1783 u sv. Václava a sv. Prokopa.
Starobylá fara před hradbami z první třetiny 13. století.
V letech 1650-1783 tvořil farní obvod kostela sv. Václava městys Staré Brno, Křídlovická, Bohunice, Lískovec,
876 Brno - sv. Augustýn Brno - město římskokatolická církev 1 Brněnské biskupství
děk. Brno-město č.6
Fara zřízena k 1. září 1938 vyfařením ze Starého Brna.
R. 1938 farnost tvoří: Babákovo nám., ul. Joži Barviče, Frant. Bílého, Březinova (pravá strana), Gomperzova, Helceletova, Hlávkova, Kampelíkova, Klácelova, L