Původci - Moravský zemský archiv Brno
ID Nazev puvodce Okres Typ puvodce Lokality Poznamka
862 Brno - sv. Jakub Brno - město římskokatolická církev 58 Brněnské biskupství, děk. Brno-město č. 1
Starobylá fara od r. 1231
V nejstarším (matričním) období byla svatojakubská fara, mimo farníků z většiny vnitřního města a předměstí, ještě často využívána obyvateli z nejširšího brněnského okolí. Běžně se obje
864 Brno - sv. Janů (u minoritů) Brno - město římskokatolická církev 1 Brněnské biskupství
děk. Brno - město č. 2
Farnost vznikla 1.9. 1784 vyfařením od sv. Jakuba a zabírala menší část (asi třetinu) vnitřního města.
V r. 1924 získala fara část nádraží proti Grandhotelu a část domů mezi Bratislavskou a Cejlem na Kolišti
863 Brno - sv. Petr a Pavel (na dómě) Brno - město římskokatolická církev 7 Brněnské biskupství
katedrální kostel
Starobylá fara z 2. pol. 12. století.
Do 31.8.1784 měla fara pravomoc nad členy a služebnictvem kapituly, proto jí podléhal i Cejl a farní obvod kostela v Komárově (matriky od 1730). Až do r. 1784 jsou zde proto po
865 Brno - sv. Tomáš Brno - město římskokatolická církev 10 Brněnské biskupství
děk. Brno-město č.3
Fara vznikla 1.9. 1784 vyfařením ze sv. Jakuba.
Základ fary v r. 1784 tvořila historická předměstí Velká Nová, Malá Nová (přibližně v místech zaniklé Hartlůvky) a Švábka. Rovněž sem patřilo území Koeffilerovy tex
900 Brno - Tuřany Brno - město československá církev 18 Diecéze moravská č. 47
Náboženská obec byla schválena 31.8.1926.
Obvod fary tvořily ze s.o. Brno-město jen Tuřany a Brněnské Ivanovice. Ze s.o. Brno-venkov obce: Bedřichovice, Holásky, Dvorska, Horákov, Chrlice, Jiříkovice, Kobylnice, Ponětovice, Sokoln
886 Brno - Tuřany, Zvěstování Panny Marie Brno - město římskokatolická církev 11 Brněnské biskupství
děkanát Modřice č. 1
Fara se připomíná již 1278, v letech 1666-1773 vedli duchovní správu jezuité. V letech 1652-1659 sem byl komendován obvod fary v Újezdě u Brna (tj. Újezd u Brna, Žatčany a Nesvačilka). V r. 1784 farnost tvoří: Tu
449 Brno - venkov Brno - venkov německý stavovský úředník 1 Fungoval v letech 1939-1945. Obvod se dost měnil. Nejdříve byl omezen jen na okres Brno - venkov, od r. 1942 zmenšen o obvody něm. stavovských úředníků v Modřicích, Ivančicích a Tišnově.
901 Brno - Žabovřesky Brno - město československá církev 6 Diecéze moravská č. 54
Náboženská obec byla schválena dne 13.9. 1926.
V r. 1937 farnost tvořily obce: Žabovřesky, Jundrov, Komín, Bystrc a Kníničky. Vinohrádky (osada Žabovřesk) patřily k brněnské nábož. obci.
868 Brno - Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie Brno - město římskokatolická církev 18 Brněnské biskupství
děk. Brno-město č.7
Starobylá fara u sv. Kunhuty připomínaná již počátkem 13. století, přenesená od 1. září 1784 do zrušeného klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Původní faru (do 31.8.1784) tvořily Zábrdovice, Radlas, Židen
887 Brno - Žebětín, sv. Bartoloměj Brno - město římskokatolická církev 3 Brněnské biskupství
děk. Brno-venkov č. 11
Fara se připomíná 1437, po třicetileté válce zanikla a v roce 1633 byla obnovena duchovní správa společně s Bystrcí a Komínem. Kostel byl obnoven až r. 1732, ale matriky byly vedeny vždy samostatně od r. 1662 s
891 Brno - Židenice Brno - město českobratrská církev evangelická 6 11. seniorát brněnský č. 2
Samostatný sbor byl ustanoven 24. března 1929 vyfařením ze sboru brněnského. Farní obvod tvořily: Husovice (samostatná kazatelská stanice), Židenice, východní část s. o. Brno-venkov a s. o. Blansko.
V r. 1950 obvod zahrnoval:
902 Brno - Židenice Brno - město československá církev 4 Diecéze moravská č. 56
Náboženská obec schválena dne 24.2 1927.
V r. 1937 farní obvod tvořily: Židenice, Černovice a Juliánov.
888 Brno - Židenice, sv. Cyril a Metoděj Brno - město římskokatolická církev 3 Brněnské biskupství
děk. Brno-město č. 8
Duchovní správa s vlastní matrikou byla zřízena v r. 1936 jako filiální k Zábrdovicím. Farním se kostel stal až v r. 1953. Přesné hranice matričního obvodu nebyly dlouho vytyčeny, proto i po r. 1936 je hodně zápi
440 Brno-venkov (okresní národní výbor) Brno - venkov civilní matriky 1 Původně okresní hejtmanství Brno-venkov, od 1918 okresní policejní správa, od 1928 okresní úřad, od 1945 okresní národní výbor, zmenšený od 1. 2. 1949 na 50 obcí.
16 Brod nad Dyjí Břeclav římskokatolická církev 1 Brněnské biskupství
děk. Drnholec č. 4
R. 1938 farnost tvoří: Brod nad Dyjí
356 Brodek u Konice Prostějov římskokatolická církev 3 Olomoucké arcibiskupství
děk. Čechy č.3
R. 1949 farnost tvoří: Brodek u Konice, Dešná, Lhota.
486 Brodek u Konice Prostějov německý stavovský úředník 5 Vládní kraj Opava
územní okres Moravská Třebová
Stavovský úředník působil v Brodku od samého počátku činnosti matričních úředníků v okupovaném území. Jeho obvod zahrnoval obce Brodek, Dešná, Labutice, Lhota, Runářov.
357 Brodek u Prostějova Prostějov římskokatolická církev 4 Olomoucké arcibiskupství
děk. Vyškov č.2
R. 1949 farnost tvoří: Brodek u Nezamyslic, Dobrochov, Ondratice, Sněhotice.
144 Brtnice Jihlava římskokatolická církev 18 Brněnské biskupství
děk. Jihlava č. 2
R. 1938 farnost tvoří: Brtnice, Dolní Smrčné, Malé, mlýn pod Rychlovem (patří k Rychlovu), Panská Lhota, Příseka, Uhřínovice.
10 Brumov na Vláře Zlín římskokatolická církev 10 Olomoucké arcibiskupství
děk. Valašské Klobouky č. 2
K r. 1949 farnost tvoří: Brumov, Bylnice, Svatá Sidonie (osada Bylnice, zal. 1788), Svatý Štěpán (osada Bylnice, r. 1815 založeny Sklárny sv. Štěpána).
18 Brumovice Břeclav římskokatolická církev 2 Brněnské biskupství
děk. Hodonín č. 2
R. 1938 farnost tvoří: Brumovice, Morkůvky.
626 Buchlovice Uherské Hradiště římskokatolická církev 5 Olomoucké arcibiskupství
děk. Uh. Hradiště č.5
R. 1949 farnost tvoří: Buchlovice (+ samota Buchlov), Břestek (+ osada Chabaně), Tupesy (část).
686 Bučovice Vyškov římskokatolická církev 10 Brněnské biskupství
děk. Bučovice č.4
Šardičky přifařeny z Milonic. R. 1938 farnost tvoří: Bučovice, Černčín, Kloboučky, Kojátky, Marefy, Mouřínov, Šardičky, Vícemilice.
497 Budišov Třebíč římskokatolická církev 24 Brněnské biskupství
děk. Velké Meziříčí č.4
R. 1938 farnost tvoří: Budišov, Hodov, Kamenná, Mihoukovice (zal. 1796), Nárameč, Rohy, Studnice, dále osada Klementice (zal. 1792), pol. ob. Tasov) a samoty Doubrava (pol. ob. Valdíkov), Spálený Dvůr (pol. ob
499 Budkov Třebíč římskokatolická církev 2 Brněnské biskupství
děk. Jemnice č.2
R. 1938 farnost tvoří: Budkov, Oponešice.
23 Bulhary Břeclav římskokatolická církev 1 Brněnské biskupství
děk. Mikulov č. 8
R. 1938 farnost tvoří Bulhary
193 Bystřice nad Pernštejnem Žďár nad Sázavou římskokatolická církev 37 Brněnské biskupství
děk. Bystřice n. P. č.1
R. 1938 farnost tvoří: Bystřice nad Pernštejnem, Bratrušín (v nejstarších matrikách podle namátkových zkoušek nedoložen), Domanín, Domanínek, Dvořiště, Hrdá Ves, Karasín, Lesoňovice, Písečná, Pivonice, Věchnov
249 Bystřice pod Hostýnem Kroměříž římskokatolická církev 15 Olomoucké arcibiskupství
děk. Holešov č. 3
R. 1949 farnost tvoří: Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, Chvalčova Lhota, Rychlov.
324 Bystřice pod Hostýnem Kroměříž německý stavovský úředník Byl ustanoven od 1.1.1943, byl závislý na německém stavovském úředníkovi v Hranicích. Patřil do obvodu územního rady Olomouc a zahrnoval soudní okres Bystřice pod Hostýnem s 260 německými příslušníky.
752 Bzenec Hodonín římskokatolická církev 8 Olomoucké arcibiskupství
děk. Bzenec-Kyjov č.1
Roku 1949 farnost tvoří: Bzenec, Lidéřovice, Olšovec (obě osady Bzence).