Původci - Moravský zemský archiv Brno
ID Nazev puvodce Okres Typ puvodce Lokality Poznamka
842 Hodonín Hodonín českobratrská církev evangelická 11. Brněnský seniorát č.6
Sbor založen r. 1934. Hist. místopis 8, s. 232: 1900 evangelická kazatelská stanice helv. vyznání, 1930 evangelická fara českobratrská.
850 Hodonín Hodonín československá církev Ministerstvo školství a národní osvěty schválilo výnosem z 5.11. 1925 zřízení samostatné náboženské obce československé.
Obvod obce v době schválení: s.o. Břeclav (bez Hlohovce), s.o. Hodonín (bez Mutěnic, Čejče, Čejkovic, Hovoran, Josefova, Terezína), s
852 Hodonín Hodonín německý stavovský úředník Politický okres Hodonín patřil až do 1.8. 1940, kdy byl přidělen německému stavovskému úředníkovi ve Zlíně, do obvodu matričního úředníka v Brně. Toho data, nebo brzy potom, byl jako stavovský úředník v Hodoníně pro okresy Hodonín a Kyjov ustanoven vládní
846 Hodonín (okresní národní výbor) Hodonín civilní matriky 1 Nejprve okresní hejtmanství, od r. 1918 okresní správa politická, od r. 1928 okresní úřad, od r. 1945 okresní národní výbor. Obvod z původního počtu 37 obcí zmenšen od 1.2. 1949 na 20 obcí.
322 Holešov Kroměříž Jednota bratrská 1 Podle Hist. místopisu sbor od roku 1935.
857 Holešov Kroměříž římskokatolická církev 29 Olomoucké arcibiskupství
děk. Holešov č.1
R. 1949 farnost tvoří: Holešov, Bořenovice, Dobrotice, Jankovice, Martinice, Přílepy, Tučapy, Všetuly, Zahnašovice, Žopy.
314 Holešov (okresní národní výbor) Kroměříž civilní matriky 1 Nejprve okrení hejtmanství, pak od 1918 okresní správa politická, od 1928 okresní úřad, od 1945 okresní národní výbor, jehož obvod byl od 1.2.1949 změnšen o 60 obcí z původních 77 (1920).
419 Horákov Blansko Jednota baptistů
214 Horní Bobrová Žďár nad Sázavou římskokatolická církev 15 Brněnské biskupství
děk. Horní Bobrová č.1
R. 1938 farnost tvoří: Horní Bobrová, Bohdalec, Dlouhé, Dolní Bobrová, Mirošov (část), Podolí, Račice, Radešín.
31 Horní Bojanovice Břeclav římskokatolická církev 1 Brněnské biskupství
děk. Hustopeče č. 1
R. 1938 farnost tvoří: Horní Bojanovice
218 Horní Bory Žďár nad Sázavou římskokatolická církev 7 Brněnské biskupství
děk. Velké Meziříčí č.2
R. 1938 farnost tvoří: Horní Bory, Cyrilov (založen roku 1774), Dolní Bory, Radenice, Rousměrov, Sklené, Laštovičky (Vlaštovičky), Suky (do r. 1877 osada ob. Horní Bory, pak osada ob. Rousměrov, založeny roku
553 Horní Břečkov Znojmo římskokatolická církev 4 Brněnské biskupství
děk. Vranov č. 2
R. 1938 farnost tvoří: Horní Břečkov, Čížov, Lesná (založena r. 1794, podle Puhrera r. 1795), Vracovice.
818 Horní Břečkov Znojmo německý stavovský úředník 5 Venkovský okres Znojmo
(č. 15)
15. 5. 1939 obvod zahrnoval: Horní Břečkov, Lesná, Milešovice, Čížov a Vracovice. Po matrikách neúspěšně pátráno.
210 Horní Dubenky (augšpurská konfese) Jihlava českobratrská církev evangelická 1 Kazatelské stanice r. 1928: Počátky, Třešť, Zahrádky
Podle Administrativního lexikonu 1928 k němu patřily obce:
s. o. Jinřichův Hradec - Bořetín,Zahrádky
s. o. Telč - Býkovec, Česká Olešná, Domanín, Horní Olešná, Horní Pole, Horní V
554 Horní Dubňany Znojmo římskokatolická církev 7 Brněnské biskupství
děk. Ivančice č. 3
R. 1938 farnost tvoří: Horní Dubňany, Dolní Dubňany, Rešice (+ Kordula, zal. 1710-1730), Tulešice.
555 Horní Dunajovice Znojmo římskokatolická církev 1 Brněnské biskupství
děk. Hostěradice č. 1
R. 1938 farnost tvoří: Horní Dunajovice.
559 Horní Kounice Znojmo římskokatolická církev 17 Brněnské biskupství
děk. Jevišovice č. 8
R. 1938 farnost tvoří: Horní Kounice, Čermákovice, Medlice.
156 Horní Lhota Zlín římskokatolická církev 3 Olomoucké arcibiskupství
děk. Valašské Klobouky č. 3
R. 1949 farnost tvoří: Horní Lhota, Dolní Lhota, Sehradice.
629 Horní Němčí Uherské Hradiště římskokatolická církev 2 Olomoucké arcibiskupství
děk. Uh. Brod č.6
R. 1949 farnost tvoří: Horní Němčí, Slavkov.
363 Horní Otaslavice Prostějov římskokatolická církev 14 Olomoucké arcibiskupství
děk. Vyškov č.5
R. 1949 farnost tvoří: Horní Otaslavice (=ves), Dolní Otaslavice (=městečko), Vincencov (zal. r. 1798).
366 Horní Štěpánov Prostějov římskokatolická církev 6 Brněnské biskupství
děk. Boskovice č.7
R. 1949 farnost tvoří: Horní Štěpánov, Nové Sady (zal. 1786, nyní část Horního Štěpánova, v matrice se asi zvlášť neuváděly), Pohora (zal. 1786 parcelací dvora).
516 Horní Újezd Třebíč římskokatolická církev 4 Brněnské biskupství
děk. Jaroměřice č.13
R. 1938 farnost tvoří: Horní Újezd, Kojetice, Mikulovice, Výčapy.
32 Horní Věstonice Břeclav římskokatolická církev 1 Brněnské biskupství
děk. Mikulov č. 12
R. 1938 farnost tvoří: Horní Věstonice
609 Horní Vilémovice (helvetské vyznání) Třebíč českobratrská církev evangelická 1 11. Brněnský seniorát č.7
Sbor vznikl roku 1783 (viz. Věstník synodního výboru 1928, s.30), podle Schematismu hned po tolerančním patentu. R. 1784 povolán farář. R. 1949 zřízena kazatelská stanice Kralice. "Toleranční sbor v Horních Vilémovicích, trvajíc
560 Hostěradice Znojmo římskokatolická církev 5 Brněnské biskupství
děk. Hostěradice č. 2
R. 1938 farnost tvoří: Hostěradice, Chlupice, Míšovice, Skalice.
819 Hostěradice Znojmo německý stavovský úředník 3 Venkovský okres Znojmo
(č. 7)
15. 5. 1939 obvod zahrnoval: Hostěradice, Chlupice a Nížkovice.
252 Hoštice u Zdounek Kroměříž římskokatolická církev 4 Olomoucké arcibiskupství
děk. Zdounky č. 3
R. 1949 farnost tvoří: Hoštice u Zdounek, Honětice (+osada Rozárov, založená kolem roku 1825), Zdislavice (+ osada Lebedov, založena roku 1662, dříve přifařena k Roštínu).
693 Hoštice-Heroltice Vyškov římskokatolická církev 1 Olomoucké arcibiskupství
děk. Švábenice č.3
R. 1949 farnost tvoří: Hoštice-Heroltice (Heroltice jsou přifařeny do Topolan).
575 Hostim Znojmo římskokatolická církev 10 Brněnské biskupství
děk. Jevišovice č. 6
R. 1938 farnost tvoří: Hostim, Blatné (zal. r. 1738), Boskovštejn, Jiřice, Prokopov (zal. r. 1789), Mírovský Mlýn (část Grešlového Mýta).
766 Hovorany Hodonín římskokatolická církev 3 Brněnské biskupství
děk. Hodonín č.4
R. 1938 farnost tvoří: Hovorany, Čejč, Terezín (osazen až 1774).