Původce - Moravský zemský archiv Brno

back zpět

Brumov na Vláře

Okres: Zlín

Typ původce: římskokatolická církev

Existence:

Poznámky:
Olomoucké arcibiskupství
děk. Valašské Klobouky č. 2
K r. 1949 farnost tvoří: Brumov, Bylnice, Svatá Sidonie (osada Bylnice, zal. 1788), Svatý Štěpán (osada Bylnice, r. 1815 založeny Sklárny sv. Štěpána).

 Lokality:
Sidonie (Svatá Sidonie) [1821 - 1949]
Svatý Štěpán (Štěpán) [1821 - 1949]
Bylnice (Bilnitz, Billnitz) [1634 - 1949]
Nedašov (Nedaschow) [1634 - 1786]
Nedašova Lhota (Lhota Nedaschowa) [1786 - 1787]
Návojná (Nawojna) [1634 - 1787]
Štítná nad Vláří (Stitna) [1634 - 1787]
Jestřabí (Jestřaby) [1634 - 1787]
Brumov (Brumov na Vláře) [1634 - 1949]
Popov (Popow, Popův Keř) [1634 - 1787]

Signatura Okres Obec Původce Narození Oddaní Zemřelí Indexy Strany Obr.data
4021 Zlín Obce: 2 Brumov na Vláře
římskokatolická církev
1867 - 1906 - - Narozeni  283 View
4025 Zlín Obce: 1 Brumov na Vláře
římskokatolická církev
- 1873 - 1924 - Oddani  216 View
4029 Zlín Obce: 1 Brumov na Vláře
římskokatolická církev
- 1870 - 1923 - Oddani  215 View
4031 Zlín Obce: 2 Brumov na Vláře
římskokatolická církev
- 1870 - 1915 - Oddani  119 View
4012 Zlín Obce: 8 Brumov na Vláře
římskokatolická církev
1760 - 1787 1760 - 1787 1760 - 1787 284 View
4013 Zlín Obce: 10 Brumov na Vláře
římskokatolická církev
1785 - 1820 - - Narozeni  282 View
4014 Zlín Obce: 1 Brumov na Vláře
římskokatolická církev
1821 - 1851 - - Narozeni  227 View
4015 Zlín Obce: 1 Brumov na Vláře
římskokatolická církev
1852 - 1894 - - Narozeni  323 View
4017 Zlín Obce: 3 Brumov na Vláře
římskokatolická církev
1821 - 1847 - - Narozeni  231 View
4017a Zlín Obce: 3 Brumov na Vláře
římskokatolická církev
1848 - 1866 - - 192 View
4018 Zlín Obce: 1 Brumov na Vláře
římskokatolická církev
1867 - 1899 - - Narozeni  342 View
4023 Zlín Obce: 8 Brumov na Vláře
římskokatolická církev
- 1785 - 1820 - Oddani  140 View
4024 Zlín Obce: 1 Brumov na Vláře
římskokatolická církev
- 1821 - 1872 - Oddani  134 View
4028 Zlín Obce: 3 Brumov na Vláře
římskokatolická církev
- 1821 - 1869 - Oddani  138 View
4034 Zlín Obce: 10 Brumov na Vláře
římskokatolická církev
- - 1785 - 1820 Zemreli 347 View
4035 Zlín Obce: 1 Brumov na Vláře
římskokatolická církev
- - 1821 - 1888 Zemreli 238 View
4037 Zlín Obce: 3 Brumov na Vláře
římskokatolická církev
- - 1821 - 1879 Zemreli 237 View
4011 Zlín Obce: 7 Brumov na Vláře
římskokatolická církev
1634 - 1681 1650 - 1678 1659 - 1675 375 View
opis7 Zlín Obce: 7 Brumov na Vláře
římskokatolická církev
1688 - 1760 1688 - 1760 1707 - 1760 312 View