Původce - Moravský zemský archiv Brno

back zpět

Břeclav

Okres: Břeclav

Typ původce: českobratrská církev evangelická

Existence:

XI. Brněnský seniorát č. 4 Obvod farního sboru zahrnoval území okresu Břeclav v hranicích z r. 1950 až na 4 obce (Nové Mlýny, Přítluky, Rakvice, Zaječí

 Lokality:
Břeclav (Lundenburg) [1923 - 1949]

Signatura Okres Obec Původce Narození Oddaní Zemřelí Indexy Strany Obr.data
3688 Břeclav Obce: 1 Břeclav
českobratrská církev evangelická
- - 1923 - 1938 23 View