Původce - Moravský zemský archiv Brno

back zpět

Březí u Mikulova

Okres: Břeclav

Typ původce: německý stavovský úředník

Existence:

Venkovský okres MIkulov (č.2) 15.5.1939 a r. 1944 v obvodě: Březí u Mikulova, Dobré Pole (r. 1939 neuvedeno)

 Lokality:
Březí (Bratelsbrunn, Březí u Mikulova, Prátlsbrun) [1939 - 1944]
Dobré Pole (Guttenfeld, Gutpfeld) [1939 - 1944]

Signatura Okres Obec Původce Narození Oddaní Zemřelí Indexy Strany Obr.data
3798 Břeclav Obce: 1 Březí u Mikulova
německý stavovský úředník
- 1939 - 1939 - Oddani  0
3804 Břeclav Obce: 1 Březí u Mikulova
německý stavovský úředník
- - 1939 - 1939 Zemreli 12 View
3805 Břeclav Obce: 1 Březí u Mikulova
německý stavovský úředník
- - 1940 - 1940 Zemreli 14 View
3799 Břeclav Obce: 1 Březí u Mikulova
německý stavovský úředník
- 1940 - 1940 - Oddani  0