Původce - Moravský zemský archiv Brno

back zpět

Kamenice u Jihlavy

Okres: Jihlava

Typ původce: římskokatolická církev

Existence:

Poznámky:
Brněnské biskupství
děk. Měřín č. 5
R. 1938 farnost tvoří: Kamenice u Jihlavy, Kamenička, Řehořov, Vržanov.

 Lokality:
Kamenice (Kamenitz, Kamenice u Jihlavy) [1641 - 1949]
Řehořov (Regens) [1655 - 1949]
Vržanov (Wrzanau) [1641 - 1949]
Kamenička (Klein Kamenitz) [1641 - 1949]
Číchov (třebíčská část) [1641 - 1785]
Kouty [1641 - 1784]
Benetice (Benetitz) [1652 - 1766]
Svatoslav (Swatoslau) [1641 - 1766]
Věstoňovice (Wěstonowitz) [1731 - 1766]
Nadějov (Nadějow) [1731 - 1766]
Bransouzské Chaloupky [1641 - 1785]
Chlum [1641 - 1784]
Horní Smrčné (Obersmrčny) [1641 - 1784]
Radošov (Radoschau) [1641 - 1784]
Horní Vilémovice (Oberwillimowitz) [1641 - 1766]
Číchov (Čichau) [1641 - 1785]

Signatura Okres Obec Původce Narození Oddaní Zemřelí Indexy Strany Obr.data
6610 Jihlava Obce: 4 Kamenice u Jihlavy
římskokatolická církev
1888 - 1903 - - 202 View
6616 Jihlava Obce: 5 Kamenice u Jihlavy
římskokatolická církev
- 1866 - 1918 - 190 View
6600 Jihlava Obce: 13 Kamenice u Jihlavy
římskokatolická církev
1641 - 1665 1641 - 1665 - 97 View
6602 Jihlava Obce: 14 Kamenice u Jihlavy
římskokatolická církev
1670 - 1731 1671 - 1705 - 244 View
6601 Jihlava Obce: 14 Kamenice u Jihlavy
římskokatolická církev
1648 - 1670 1648 - 1670 1663 - 1715 172 View
6603 Jihlava Obce: 15 Kamenice u Jihlavy
římskokatolická církev
1731 - 1766 - - 182 View
6604 Jihlava Obce: 13 Kamenice u Jihlavy
římskokatolická církev
1767 - 1802 - - 167 View
6605 Jihlava Obce: 4 Kamenice u Jihlavy
římskokatolická církev
1803 - 1834 - - 179 View
6606 Jihlava Obce: 4 Kamenice u Jihlavy
římskokatolická církev
1834 - 1852 - - 330 View
6607 Jihlava Obce: 4 Kamenice u Jihlavy
římskokatolická církev
1852 - 1858 - - 102 View
6608 Jihlava Obce: 4 Kamenice u Jihlavy
římskokatolická církev
1859 - 1870 - - 217 View
6609 Jihlava Obce: 4 Kamenice u Jihlavy
římskokatolická církev
1871 - 1887 - - 192 View
6613 Jihlava Obce: 15 Kamenice u Jihlavy
římskokatolická církev
- 1706 - 1766 - 181 View
6614 Jihlava Obce: 11 Kamenice u Jihlavy
římskokatolická církev
- 1767 - 1836 - 124 View
6615 Jihlava Obce: 4 Kamenice u Jihlavy
římskokatolická církev
- 1837 - 1865 - 128 View
6618 Jihlava Obce: 15 Kamenice u Jihlavy
římskokatolická církev
- - 1715 - 1766 167 View
6619 Jihlava Obce: 11 Kamenice u Jihlavy
římskokatolická církev
- - 1767 - 1826 173 View
6620 Jihlava Obce: 4 Kamenice u Jihlavy
římskokatolická církev
- - 1826 - 1881 220 View