Původce - Moravský zemský archiv Brno

back zpět

Blansko

Okres: Blansko

Typ původce: československá církev

Existence:

Moravská diecéze Ministerstvo školství a národní osvěty schválilo výnosem z 19.11.1928 zřízení samostatné náboženské obce. Obvod obce v období schválení tvořily: s.o. Blansko (bez Sv. Kateřiny a Šebrova),s.o. Boskovice, s.o. Kunštát a s.o. Svitavy. Tím s

 Lokality:
Blansko (Blanz)

Signatura Okres Obec Původce Narození Oddaní Zemřelí Indexy Strany Obr.data