Původce - Moravský zemský archiv Brno

back zpět

Boskovice

Okres: Blansko

Typ původce: německý stavovský úředník

Existence:

Politický okres Boskovice spadal od 1.8.1939, data zřízení německých matričních úřadů, do kompetence německého stavovského úředníka v Prostějově až do 30.6.1940, kdy byl okres převeden pod pravomoc vrchního územního rady v Brně. Pak byly v Boskovicích kon

 Lokality:
Boskovice (Boskowitz) [1941 - 1945]

Signatura Okres Obec Původce Narození Oddaní Zemřelí Indexy Strany Obr.data