Původce - Moravský zemský archiv Brno

back zpět

Sněžné (helvetské vyznání)

Okres: Žďár nad Sázavou

Typ původce: českobratrská církev evangelická

Existence:

10. Novoměstský seniorát č.3 13.1. 1783 gubernium povolilo pro novoměstské panství druhou modlitebnu v obci Krátké, ta se však neuskutečnila. Místo ní r. 1784 byla podána žádost o schválení modlitebny v Německém, která byla povolena guberniem až r. 1787.

 Lokality:
Sněžné (Niemetzky, Německé na Moravě, Německé) [1795 - 1949]

Signatura Okres Obec Původce Narození Oddaní Zemřelí Indexy Strany Obr.data
16775 Žďár nad Sázavou Obce: 1 Sněžné (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
- 1891 - 1914 - 161 View
16780 Žďár nad Sázavou Obce: 1 Sněžné (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
- - 1880 - 1907 202 View
16766 Žďár nad Sázavou Obce: 1 Sněžné (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
1795 - 1808 - - 131 View
16767 Žďár nad Sázavou Obce: 1 Sněžné (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
1808 - 1816 - - 123 View
16768 Žďár nad Sázavou Obce: 1 Sněžné (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
1820 - 1852 - - 211 View
16769 Žďár nad Sázavou Obce: 1 Sněžné (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
1852 - 1886 - - 276 View
16770 Žďár nad Sázavou Obce: 1 Sněžné (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
1886 - 1899 - - 195 View
16773 Žďár nad Sázavou Obce: 1 Sněžné (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
- 1820 - 1864 - 114 View
16774 Žďár nad Sázavou Obce: 1 Sněžné (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
- 1865 - 1891 - 77 View
16778 Žďár nad Sázavou Obce: 1 Sněžné (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
- - 1792 - 1819 80 View
16779 Žďár nad Sázavou Obce: 1 Sněžné (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
- - 1820 - 1880 166 View
16776 Žďár nad Sázavou Obce: 1 Sněžné (helvetské vyznání)
českobratrská církev evangelická
- 1915 - 1936 - 102 View