Původce - Moravský zemský archiv Brno

back zpět

Černá Hora

Okres: Blansko

Typ původce: římskokatolická církev

Existence:

Brněnské biskupství děk. Letovice č.5 R. 1938 tvořily farní obvod: Černá Hora a Žernovník.

 Lokality:
Černá Hora (Černahora) [1785 - 1949]
Žernovník (Žernownik) [1785 - 1949]

Signatura Okres Obec Původce Narození Oddaní Zemřelí Indexy Strany Obr.data
237 Blansko Obce: 2 Černá Hora
římskokatolická církev
- 1863 - 1912 - 171 View
244 Blansko Obce: 2 Černá Hora
římskokatolická církev
- - - Zemreli 52 View
243 Blansko Obce: 2 Černá Hora
římskokatolická církev
- - - Oddani  38 View
231 Blansko Obce: 2 Černá Hora
římskokatolická církev
1785 - 1843 - - 231 View
232 Blansko Obce: 2 Černá Hora
římskokatolická církev
1841 - 1873 - - 195 View
233 Blansko Obce: 2 Černá Hora
římskokatolická církev
1873 - 1903 - - 224 View
236 Blansko Obce: 2 Černá Hora
římskokatolická církev
- 1785 - 1862 - 141 View
239 Blansko Obce: 2 Černá Hora
římskokatolická církev
- - 1785 - 1873 217 View
241 Blansko Obce: 2 Černá Hora
římskokatolická církev
- - - Narozeni Oddani Zemreli 140 View
242 Blansko Obce: 2 Černá Hora
římskokatolická církev
- - - Narozeni  61 View