Původce - Moravský zemský archiv Brno

back zpět

Rozstání

Okres: Prostějov

Typ původce: římskokatolická církev

Existence:

Olomoucké arcibiskupství děk. Prostějov č.11 R. 1949 farní obvod tvoří: Rozstání (+ osada Baldovec - samota U Bílého Kříže).

 Lokality:
Rozstání (Rostein) [1786 - 1949]

Signatura Okres Obec Původce Narození Oddaní Zemřelí Indexy Strany Obr.data
9722 Prostějov Obce: 1 Rozstání
římskokatolická církev
- 1892 - 1908 - Oddani  113 View
9723 Prostějov Obce: 1 Rozstání
římskokatolická církev
- 1909 - 1919 - Oddani  74 View
9724 Prostějov Obce: 1 Rozstání
římskokatolická církev
- 1920 - 1924 - Oddani  66 View
9732 Prostějov Obce: 1 Rozstání
římskokatolická církev
- - 1895 - 1916 Zemreli 147 View
9708 Prostějov Obce: 1 Rozstání
římskokatolická církev
1786 - 1797 - - Narozeni  28 View
9709 Prostějov Obce: 1 Rozstání
římskokatolická církev
1798 - 1815 - - Narozeni  52 View
9710 Prostějov Obce: 1 Rozstání
římskokatolická církev
1816 - 1840 - - Narozeni  94 View
9711 Prostějov Obce: 1 Rozstání
římskokatolická církev
1840 - 1864 - - Narozeni  140 View
9712 Prostějov Obce: 1 Rozstání
římskokatolická církev
1864 - 1874 - - Narozeni  140 View
9713 Prostějov Obce: 1 Rozstání
římskokatolická církev
1875 - 1891 - - Narozeni  213 View
9719 Prostějov Obce: 1 Rozstání
římskokatolická církev
- 1786 - 1815 - Oddani  24 View
9720 Prostějov Obce: 1 Rozstání
římskokatolická církev
- 1816 - 1842 - Oddani  44 View
9721 Prostějov Obce: 1 Rozstání
římskokatolická církev
- 1843 - 1891 - Oddani  133 View
9727 Prostějov Obce: 1 Rozstání
římskokatolická církev
- - 1786 - 1804 Zemreli 27 View
9728 Prostějov Obce: 1 Rozstání
římskokatolická církev
- - 1804 - 1830 Zemreli 46 View
9729 Prostějov Obce: 1 Rozstání
římskokatolická církev
- - 1831 - 1859 Zemreli 57 View
9730 Prostějov Obce: 1 Rozstání
římskokatolická církev
- - 1860 - 1880 Zemreli 60 View
9731 Prostějov Obce: 1 Rozstání
římskokatolická církev
- - 1881 - 1894 Zemreli 73 View
9714 Prostějov Obce: 1 Rozstání
římskokatolická církev
1892 - 1908 - - Narozeni  252 View
9715 Prostějov Obce: 1 Rozstání
římskokatolická církev
1909 - 1914 - - Narozeni  124 View
9725 Prostějov Obce: 1 Rozstání
římskokatolická církev
- 1925 - 1940 - Oddani  124 View