Původce - Moravský zemský archiv Brno

back zpět

Suchdol-Jednov

Okres: Prostějov

Typ původce: římskokatolická církev

Existence:

Poznámky:
Olomoucké arcibiskupství
děk. Čechy č.15
R. 1949 farní obvod tvoří: Suchdol (+ osady Jednov - založ. koncem 18. stol., Klárky - založ. 1785), Hrochov, Labutice (založ. 1786), Lipová, Seč a Ptenské myslivny (samota pol. obce Ptení).

 Lokality:
Suchdol (Sugdol) [1785 - 1950]
Jednov (Ainserdorf) [1785 - 1950]
Labutice (Schwanenberg) [1786 - 1950]
Seč (Setsch) [1785 - 1950]
Klárky (Klaradorf) [1810 - 1950]
Lipová (Lipowa) [1785 - 1950]
Hrochov (Hrochow) [1785 - 1950]

Signatura Okres Obec Původce Narození Oddaní Zemřelí Indexy Strany Obr.data
9774 Prostějov Obce: 7 Suchdol-Jednov
římskokatolická církev
- 1891 - 1919 - 220 View
9765 Prostějov Obce: 6 Suchdol-Jednov
římskokatolická církev
1785 - 1809 - - Narozeni  205 View
9766 Prostějov Obce: 6 Suchdol-Jednov
římskokatolická církev
1810 - 1833 - - Narozeni  209 View
9767 Prostějov Obce: 7 Suchdol-Jednov
římskokatolická církev
1834 - 1849 - - Narozeni  201 View
9768 Prostějov Obce: 7 Suchdol-Jednov
římskokatolická církev
1850 - 1883 - - Narozeni  497 View
9771 Prostějov Obce: 7 Suchdol-Jednov
římskokatolická církev
- 1785 - 1825 - Oddani  131 View
9772 Prostějov Obce: 1 Suchdol-Jednov
římskokatolická církev
1800 - 1833 1800 - 1833 1800 - 1833 Narozeni Oddani Zemreli 85 View
9773 Prostějov Obce: 7 Suchdol-Jednov
římskokatolická církev
- 1826 - 1890 - Oddani  312 View
9776 Prostějov Obce: 6 Suchdol-Jednov
římskokatolická církev
- - 1785 - 1809 Zemreli 126 View
9777 Prostějov Obce: 6 Suchdol-Jednov
římskokatolická církev
- - 1810 - 1833 Zemreli 143 View
9778 Prostějov Obce: 7 Suchdol-Jednov
římskokatolická církev
- - 1834 - 1853 Zemreli 142 View
9779 Prostějov Obce: 7 Suchdol-Jednov
římskokatolická církev
- - 1854 - 1893 Zemreli 305 View
9769 Prostějov Obce: 7 Suchdol-Jednov
římskokatolická církev
1884 - 1909 - - Narozeni  659 View