Původce - Moravský zemský archiv Brno

back zpět

Královopolské Vážany

Okres: Vyškov

Typ původce: římskokatolická církev

Existence:

Brněnské biskupství děk. Slavkov č.16 R. 1938 farnost tvoří: Královopolské Vážany, Vítovice, Vítovská myslivna (pol. ob. Jezera), Habrovany, Olšany (založeny 1713).

 Lokality:
Královopolské Vážany (Königsfeld Wažan, Kartouzské Vážany) [1699 - 1949]
Vítovice (Wittowitz) [1699 - 1949]
Habrovany (Habrowan) [1699 - 1949]
Olšany (Olschan) [1699 - 1949]

Signatura Okres Obec Původce Narození Oddaní Zemřelí Indexy Strany Obr.data
12673 Vyškov Obce: 4 Královopolské Vážany
římskokatolická církev
- 1881 - 1926 - 184 View
12661 Vyškov Obce: 4 Královopolské Vážany
římskokatolická církev
1699 - 1779 1699 - 1779 1699 - 1799 349 View
12662 Vyškov Obce: 4 Královopolské Vážany
římskokatolická církev
1780 - 1784 1780 - 1784 1780 - 1784 30 View
12663 Vyškov Obce: 4 Královopolské Vážany
římskokatolická církev
1784 - 1819 - - 154 View
12664 Vyškov Obce: 4 Královopolské Vážany
římskokatolická církev
1820 - 1835 - - 116 View
12665 Vyškov Obce: 4 Královopolské Vážany
římskokatolická církev
1835 - 1861 - - 195 View
12666 Vyškov Obce: 4 Královopolské Vážany
římskokatolická církev
1862 - 1880 - - 247 View
12667 Vyškov Obce: 4 Královopolské Vážany
římskokatolická církev
1881 - 1905 - - 219 View
12671 Vyškov Obce: 4 Královopolské Vážany
římskokatolická církev
- 1784 - 1834 - 130 View
12672 Vyškov Obce: 4 Královopolské Vážany
římskokatolická církev
- 1835 - 1880 - 209 View
12676 Vyškov Obce: 4 Královopolské Vážany
římskokatolická církev
- - 1784 - 1836 174 View
12677 Vyškov Obce: 3 Královopolské Vážany
římskokatolická církev
- - 1835 - 1880 125 View
12678 Vyškov Obce: 1 Královopolské Vážany
římskokatolická církev
- - 1824 - 1880 114 View
12681 Vyškov Obce: 4 Královopolské Vážany
římskokatolická církev
- - - Narozeni  121 View
12682 Vyškov Obce: 4 Královopolské Vážany
římskokatolická církev
- - - Narozeni  79 View
12683 Vyškov Obce: 4 Královopolské Vážany
římskokatolická církev
- - - Oddani  43 View
12684 Vyškov Obce: 4 Královopolské Vážany
římskokatolická církev
- - - Oddani  38 View
12685 Vyškov Obce: 4 Královopolské Vážany
římskokatolická církev
- - - Zemreli 107 View
12686 Vyškov Obce: 4 Královopolské Vážany
římskokatolická církev
- - - Zemreli 57 View
12679 Vyškov Obce: 4 Královopolské Vážany
římskokatolická církev
- - 1881 - 1938 200 View