Původce - Moravský zemský archiv Brno

back zpět

Božice

Okres: Znojmo

Typ původce: německý stavovský úředník

Existence:

Poznámky:
Venkovský okres Znojmo
(č. 14)
Za okupace se sloučená obec Božice a České Křídlovice jmenovala Neuweidenbach.
15. 5. 1939 zahrnovala výše uvedené obce. O matrikách není nic známo.

 Lokality:
Božice (Possitz)

Signatura Okres Obec Původce Narození Oddaní Zemřelí Indexy Strany Obr.data