Původce - Moravský zemský archiv Brno

back zpět

Brno

Okres: Brno - město

Typ původce: českobratrská církev evangelická

Existence:

11. seniorát brněnský č. 1 Před r. 1918 Česká evangelická reformovaná fara (helvetského vyznání). Od r. 1882 fungovala v Brně pro české evangelíky filiálka sboru v Nosislavi, která od počátku vedla vlastní matriky. Samostatný sbor byl v Brně vytvořen dn

 Lokality:
Brno (Brünn) [1883 - 1949]

Signatura Okres Obec Původce Narození Oddaní Zemřelí Indexy Strany Obr.data
17790 Brno - město Obce: 1 Brno
českobratrská církev evangelická
1883 - 1903 - - 199 View
17798 Brno - město Obce: 1 Brno
českobratrská církev evangelická
- 1883 - 1904 - 99 View
17799 Brno - město Obce: 1 Brno
českobratrská církev evangelická
- 1904 - 1920 - 200 View
17800 Brno - město Obce: 1 Brno
českobratrská církev evangelická
- 1920 - 1924 - 199 View
17801 Brno - město Obce: 1 Brno
českobratrská církev evangelická
- 1924 - 1930 - 202 View
17804 Brno - město Obce: 1 Brno
českobratrská církev evangelická
- - 1883 - 1906 100 View
17805 Brno - město Obce: 1 Brno
českobratrská církev evangelická
- - 1907 - 1931 199 View
17835 Brno - město Obce: 1 Brno
českobratrská církev evangelická
- 1865 - 1886 - 183 View
17791 Brno - město Obce: 1 Brno
českobratrská církev evangelická
1903 - 1914 - - 199 View
17802 Brno - město Obce: 1 Brno
českobratrská církev evangelická
- 1930 - 1941 - 402 View