Původce - Moravský zemský archiv Brno

back zpět

Brno - Husovice

Okres: Brno - město

Typ původce: českobratrská církev evangelická

Existence:

Poznámky:
11. seniorát brněnský
(filiálka č. 2)
Kazatelská stanice byla ustanovena 24. března 1929 jako filiální k Židenicím. Dne 1. září 1942 byl filiální sbor převeden od Židenic k brněnskému sboru a od 1. ledna 1943 začal vést vlastní matriky. Úplně osamostatn

 Lokality:
Brno (Brünn) [1943 - 1949]
Husovice (Hussowitz) [1943 - 1949]
Maloměřice (Maloměřitz) [1943 - 1949]
Obřany (Obřan) [1943 - 1949]
Juliánov (Julienfeld) [1943 - 1949]
Černá Pole [1943 - 1949]

Signatura Okres Obec Původce Narození Oddaní Zemřelí Indexy Strany Obr.data