Původce - Moravský zemský archiv Brno

back zpět

Brno - Židenice

Okres: Brno - město

Typ původce: českobratrská církev evangelická

Existence:

11. seniorát brněnský č. 2 Samostatný sbor byl ustanoven 24. března 1929 vyfařením ze sboru brněnského. Farní obvod tvořily: Husovice (samostatná kazatelská stanice), Židenice, východní část s. o. Brno-venkov a s. o. Blansko. V r. 1950 obvod zahrnoval:

 Lokality:
Brno (Brünn) [1927 - 1949]
Židenice (Schimitz) [1927 - 1949]
Černovice (Czernowitz) [1927 - 1949]
Líšeň (Lösch) [1927 - 1949]
Juliánov (Julienfeld) [1927 - 1949]
Slatina (Latein) [1927 - 1949]

Signatura Okres Obec Původce Narození Oddaní Zemřelí Indexy Strany Obr.data