Původce - Moravský zemský archiv Brno

back zpět

Brno - Královo Pole

Okres: Brno - město

Typ původce: československá církev

Existence:

Poznámky:
Diecéze moravská
V roce 1926 farní obvod tvoří: Královo Pole, Medlánky, Řečkovice a Soběšice.
V r. 1927 se obvod fary zvětšil o Jehnice., Mokrou Horu a Ořešín, které do té doby patřily do Kuřimi. V r. 1930 přifařena ještě Česká, Lelekovice a Vranov u Br

 Lokality:
Brno (Brünn) [1926 - 1949]
Královo Pole (Königsfeld, Kartouzy, Nová Ves) [1926 - 1949]
Medlánky (Medlanko) [1926 - 1940]
Soběšice (Soběsitsch) [1926 - 1949]
Řečkovice (Řečkowitz) [1926 - 1940]
Jehnice (Jehnitz) [1927 - 1940]
Mokrá Hora (Mokra Hora) [1927 - 1940]
Ořešín (Ořeschin) [1927 - 1940]
Česká (Zinsendorf, Cinsendorf) [1930 - 1940]
Lelekovice (Lelekowitz) [1930 - 1940]
Vranov (Wranau) [1930 - 1940]

Signatura Okres Obec Původce Narození Oddaní Zemřelí Indexy Strany Obr.data
17942 Brno - město Obce: 11 Brno - Královo Pole
československá církev
- 1926 - 1935 - 102 View